ÜRÜNLER
Ana Sayfa / Ürünler / E-BİLET
E-BİLET

EDM Elektronik bilet, alıcısına elektronik araçlar vasıtasıyla gönderilmek üzere belge biçiminde oluşturulmuş elektronik bileti ifade etmektedir. Kara ve deniz yolu ile şehirler arası ve uluslararası yolcu taşımacılığında EDM elektronik bilet kullanımı başlamıştır. Ayrıca kara yolu yolcu taşımacılığı yapanlar elektronik yolcu listesini EDM E-Bilet hizmeti ile düzenleyebileceklerdir.


Mükellefler e-Bilet Uygulamasını, kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden veya Başkanlıktan E-Bilet izni almış özel entegratör bilgi işlem sistemi üzerinden olmak üzere iki yöntemle kullanabileceklerdir.


Kimler E-Bileti Kullanabilir ?

Halihazırda kağıt ortamda bilet düzenleyen bütün işletmeler elektronik ortamda bilet düzenleyebilir, müşterilerine bunları elektronik ortamda iletebilir ve bu biletleri elektronik ortamda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde en az 10 yıl boyunca saklayabilirler.

Örneğin;
Sinema, tiyatro, konser, spor gibi her çeşit etkinlikler ile kara, deniz ve hava yolu taşımacılığı ile şehirler arası veya uluslararası yolcu taşımacılığı konusunda faaliyet gösteren firmaların EDM elektronik bilet uygulamasının avantajlarından faydalanması mümkündür.
 

Elektronik Bilet Düzenlemek İsteyen Mükelleflerin Taşıması Gereken Şartlar

Tüzel kişi mükellefler 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olmalıdır.
Gerçek kişi mükellefler güvenli elektronik imzaya sahip olmalıdır.

Bu Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, elektronik bilet ve yolcu listesi düzenleme ve biletleri yolculara sunabilme konusunda hazırlıklarını tamamlamış olmalıdır. Tebliğin (8) numaralı bölümünde belirlenen raporlama ihtiyaçlarının karşılanması hususunda gerekli altyapı ve hazırlıklarını tamamlamış olmalıdır.
Elektronik Bilet ve Yolcu Listesi Düzenlenmesi ve Elektronik Biletin Teslimi

Elektronik biletlerin; elektronik ortamda düzenlenmesi, internet de dâhil olmak üzere elektronik araçlar ve ortamlar vasıtasıyla iletilmesi, muhafazası ve ibrazı esastır. Ancak muhatabı tarafından istenilmesi hâlinde, izin alan mükellefler, düzenledikleri elektronik biletlerini merkez, şube ve acentelerinden kâğıt olarak teslim edeceklerdir.
 

Kâğıt çıktının verilmesi halinde ayrıca merkez, şube veya acente tarafından imzalanıp kaşelenmesine gerek bulunmamaktadır. Muhatabı tarafından istenilmesi halinde elektronik bilet düzenleme izni alan seyahat firmaları elektronik biletleri mali mühür veya güvenli elektronik imza ile imzalayarak elektronik araçlar ve ortamlar vasıtasıyla teslim edeceklerdir.

Elektronik biletler, kâğıt baskısı alınabilecek şekilde yolcuya iletilmesi gerekir.
 

E-BİLET'in ÖZELLİKLERİ
Kağıt biletlerin 2.nüshasını saklama derdinden kurtulur,
Yolcu listelerini ve bilet datalarını GİB'e dijital olarak göndermenin kolaylığını yaşar,
İmzalı PDF şeklinde bilet görseli üretebilir, ürettiği görseli imzalatabilir,
Yolcu listesini ve bilet datalarını 10 yıl hukuki geçerliliğe sahip bir şekilde saklayabilir,
Dijitalleşen biletlerinizi portal, mail üzerinden teslim edebilirsiniz.
E-Bilet Süreci
RAPORLAMA 

Elektronik bilet ve elektronik yolcu listelerinin düzenledikleri günü takip eden günün sonuna ( saat 23:59'a ) kadar www.efatura.gov.tr internet adresinden GİB sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

İMZALAMA

Mühürleme ve imzalama işleminde asgari olarak
XADES-BES yöntemi kullanılmalıdır. İstenilmesi durumunda XADES-T, XADES-A gibi daha çok bilgi içeren yöntemler kullanılabilir.


Endüstri 4.0
Bize Ulaşın
0 (216) 328 98 85
0 (216) 612 91 88
info@as-aybilgisayar.com
Fatih Sultan Mehmet Mh. Balkan Cad. No:8 Kat: 3 D:7 Ümraniye / İSTANBUL